Eğitim Hizmetleri

Blog Title

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışanların işyerlerinde çalışma sırasındaki güvenliğini sağlama amacı güden tedbirler bütününe “İş Güvenliği” denir. 4857 Sayılı kanuna göre yasal dayanak şartlarının tümünü içinde barındırır. Bu önlemler bütünün temel amacı çalışanların sosyal, psikolojik aynı zamamda fiziksel bakımdan üst düzeyde tutarak çalışma şartlarını zararlı etkilerden korur aynı zamanda işçilerin uyum içinde çalışmasını sağlar. İş Sağlığı ve iş güvenliği; işçinin çalışma ortamındaki çevre şartlarını iyileştirme ve oluşabilecek sağlık sorunlarını ortadan kaldırma veya üst düzeyde tutması ile ilgilidir. Çalışanların, süreli işçilerin, yüklenici çalışanların, müşterilerin ve ziyaretçilerin sağlığına ve güvenliğine etki eden faktöreler iş güvenliği bilimi adı altında incelenir. Çalışma alanlarında sağlığı tehlikeye düşürebilecek şartlardan kaçınarak daha insani bir iş ortamı meydana getirmek amacıyla yapılan planlı çalışmalar iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanları öncülüğünde gerçekleştirilir. Kanunî Dayanak: İşçileri iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri almak ve onları bu konuda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Beşinci Bölüm’ü (m.77-89) İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ayrılmıştır. Bu bölümde; iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin ve işverenlerin yükümlülükleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durumun tespiti halinde işyerinin kapatılması veya işin durdurulması, iş sağlığı ve güvenliğinin işyeri seviyesinde örgütlenmesi (iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimi, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi), çalışma hayatında kadın ve çocuk işçilerin korunmasına yönelik hükümler düzenlenmektedir.

İlk Yardım Eğitimi

Günlük hayatımızda veya iş yaşantımızda yaşanan kazalarda ilk yardım ekibinin gelene kadar kazazedeyi hayatta tutmak için yapılan müdahaleye ilk yardım diyoruz .ilk yardımı yapacak kişinin mutlaka bu eğitimi almış olması bilinçli müdahale ederek hastanın hayatta kalmasını sağlaması gerekmektedir . Her bilinçli bireyin bu eğitimi alması olası kazalarda ilk müdahalede bulunması çok önemlidir firmaların mutlaka bir veya birkaç çalışanına bu eğitimi aldırması periyodik aralıklarla eğitimin unutulmaması için tekrarlatması gerekmektedir. Kurumumuzda bu eğitim uzman doktorlar tarafından Teorik ve uygulamalı olarak başarıyla verilmektedir. İLK YARDIM EĞİTİMİ ALIN, KAZAZEDEYİ YARDIM GELENE KADAR HAYATA TUTUNMASINDA YARDIMCI OLUN

Yangın Eğitimi

Yangın olayı ne zaman nerede karşılaşacağımızı tespit edemediğimiz bir olgudur. Yangın eğitimlerindeki amacımız bireylerin yangının nasıl oluştuğunu, gelişim süreci ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Gizem OSGB olarak yangın eğitimlerinde, yangının oluşmaması için alınması gereken önlemler, dikkat edilmesi gereken hususlar, yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenleri görsel ve yazılı olarak, örnekler üzerinde giderek çalışanlara aktarıyoruz. Ayrıca tahliye tatbikatlarını gerçekleştirerek, acil durumlarda ve tahliye anında yapılması gerekenlerin çalışanların bilinç altında yer etmesini sağlıyoruz.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte çalışacak personelin güvenli çalışabilmesi araç gereçlerini kullanabilmesi ,olası kazalarda kendini ve ekibini kurtarabilmesi için alınması gereken çok önemli bir eğitimdir. Eğitimi alan personelin bilgi ve becerilerini güncel tutabilmek adına belirli dönemlerde bu eğitimi tekrarlamaları gerekmektedir. Gizem Osgb ; inşaatlarda gökdelenlerde köprülerde ve buna benzer yerlerde işi gereği emniyet gerektirecek mesleklerde çalışan personele yönelik eğitimi amaçlayan bu çalışmanın uygulama eğitimini gerçekleştiren bir kuruluştur. Bu eğitimi fiziksel ve pisikolojik rahatsızlığı olmayan her personel alabilir. Akademik yeterliliğe sahip yüksekte çalışma eğitimi veren eğitmenimizden alıcağınız eğitim ve sertifika sayesinde ilgili birimlerde güvenle çalışma bilgi birikim becerilerini kazanabilirsiniz.