İş Güvenliği Hizmetleri

Blog Title

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVİ ve MESLEKİ ZORLUKLARI

İş güvenliği uzmanlığını… öncelikle güvenli çalışma ortamı oluşturarak çalışanların hayatlarına devam etmelerini sağlayacak, sonrasında da işverenin çalışma hayatına devamlılığı için gerekli önlemleri almasına yardımcı olacak bir REHBERLİK olarak görüyorum. Bu bağlamda görev ve sorumluluklarımızdan bahsetmek istiyorum. İşyerinde yapılacak çalışmalar ve değişikliklerle ilgili olarak makine ve diğer teçhizatın durumu,konumu,bakımı,gerekli durumlarda seçimi ve yerleşimi yani kısaca işyerinin tasarımı konusunda öneriler yapılır.

Bu öneriler ışığında İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yani “Risk Analizi Raporu” hazırlanmaktadır. Bu analiz raporunda işyerinde alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenir. Diğer bir raporda patlama,yangın,sabotaj gibi durumları önleme yada etkilerini en aza indirgeme için “Acil Eylem Planı”dır. Acil durumlarda neler yapılmalı, hangi yol izlenmeli ve kimler böyle bir durumda görevli konumuna geçmeli önceden belirlenmelidir. Tabi ki raporda belirlenen önlemlerin yerinde ve zamanında alınması için gerekli takibi yapmak İş güvenliği uzmanının görevlerinden biridir. İş güvenliği uzmanının yani benim deyimimle İş Güvenliği Rehberinin işi gerçekten zordur artık,gereken tedbirleri tespit etmek bununla ilgili uyulması gereken kuralları işverene yazılı olarak bildirme işinin büyük bir kısmı Risk analiz raporunda yapılmış olsa da yapacağınız ve yaptıracağınız herşeyde gerekli yasaları işverene anlatmak ve onu çoğunlukla zor şartlarda yaptırmaya çalışmak zorundasınızdır. Eğer hiç ilerleme kaydedemezseniz rapor tutmak zorundasınızdır hiç istemeseniz de. Ama bu bizim mesleğimizin sorumluluğu gereği yapmak zorunda olduğumuz bir durumdur. Bir diğer önemli görev ise çalışma ortamının konforu,mevzuat gereği yapılması gereken bakımlar,kontroller ve ölçümler de Periyodik Kontroller başlığı altında toplanır. Günümüzün en büyük enerji kaynaklarından biri olan Elektrik , maalesef ki günümüzün en büyük risklerinden birisidir de. Bu nedenle Elektrik iç tesisat uygunluğu sağlanmalı, topraklama ölçümü yapılarak raporlanmalı ve elektrikle çalışan tüm ekipmanların kontrolleri yaptırılmalıdır.Bu kontrol ve ölçümlerin takibi ve önerileri de İş Güvenliği Rehberlerinin görevlerindendir. Bu çalışmaların hepsi çalışanlara veya işyerine zarar verme potansiyeli olan iş kazalarının önceden tespiti ve önlenmesi üzerinedir. İstemediğimiz bir kaza yani iş kazası ile karşılaşırsak ise gerekli önerilere uyulup uyulmadığını araştırmak, bu kazanın oluşumunda nelerin ihmal edildiğini bulmak ve bunları raporlamak da iş güvenliği uzmanının görevlerindendir. İş güvenliği uzmanının görevleri tabi ki bu kadarla bitmez en asli görevlerinden bir diğeri de çalışanları İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun sürelerde eğitmek ve başarılı olanları sertifikalandırmaktır. Bu eğitimler de uygulanacak eğitimleri belirlemek, kişiye veya göreve uygun eğitimi vermek iş güvenliği uzmanının en önemli görevlerinden birisidir. İş güvenliği uzmanı her zaman planlıdır. Önündeki bir yılın faaliyetlerini göz önünde bulundurarak Yıllık Çalışma Planı, eğitim faaliyetlerini göz önünde bulundurarak Yıllık Eğitim Planı hazırlar. Bu planları işveren ile paylaşır ve uygulatır. Tabiki bu planlara uymak ve takibini yapmak da bizim görevimizdir. Ancak bu raporların hazırlanmasında mutlak suretle İşyeri Hekimiyle koordine olarak çalışılmalıdır. İş güvenliği uzmanı bu planları raporlar ve dosyalarını firmasında veya bağlı bulunduğu OSGB`de bulundurmak zorundadır. Meslek hayatımızda karşılaştığımız zorlukların sebebi birazda, yasanın zorunlu olması, cezaların büyük olmasından kaynaklı Firmalar bu hizmeti giderlerine yüklenen ekstra maliyet olarak görüyor. Biz uzmanların bazen ikna etmekte hatta çalışmakta zorlandığımız zamanlarda oluyor . firma sahipleri , İş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemenin firmasına kazanç olarak döneceğini görmesiyle zorda olsa işbirliği içinde oluyorlar. Tabi bu yaklaşımları çoğunlukla genellememeliyiz . Başka zorlandığımız alanda malzeme teçhizat kullanımı biz toplum olarak bana bir şey olmaz mantığında olmamızdan kaynaklı . İş güvenliği uzmanının çalışanın zamanından çaldığını düşünen müdür veya firma sahiplerini ikna etmekte işimizin zor taraflarındandır. İşini seven mesleğine gönül vermiş bir uzman olarak” ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN UCUZDUR” DİYORUM ……