Mobil Sağlık

Blog Title

Mobil Sağlık Hizmetleri

6331 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği bu yıllarda sistemin oturmasının önündeki en önemli engellerden biride alt yapı sorunları. Alt yapı derken kastettiğim gerek akciğer grafileri gerek çeşitli tahlil ve tetkikler, hijyen ölçümleri – gürültü, toz, kimyasallar vs. - teknik ölçümler elektrik, statik vs, periyodik bakımlar gibi şeyler. Ben bu yazımda sağlık ile ilgili olan akciğer filmi , duyma ölçümlemesi( odiometri ),nefes ölçümlemesi(SFT),göz ölçümlemesi, kan, idrar vs. tahlilleri ile ilgili adı kamuoyunda mobil sağlık hizmetleri olarak geçen yerinde hizmet verilmesini amaçlayan ve Sağlık Bakanlığının bir türlü yönetmeliğini çıkarmadığı hatta nisan 2014 de genelge ile genel anlamda mobil sağlık hizmetini yasaklandığı alt yapı hizmetinden bahsedeceğim. 4857 sayılı yasa ; her yıl akciğer filmini işçi sayısı 50 nin üzerinde ve veya belli tehlike sınıflarında zorunlu kılıyordu.6331 sayılı yasa özellikle bir şeyin altını net çiziyor ; meslek hastalığı. İşte tamda bu yüzden işyeri hekimine işin tehlike sınıfına göre en az 1-3-5 yıllık sağlık raporları yenileme zorunluluğu getiriyor ama tetkik akciğer filmi odio sft zorunluluğu getirmiyor. Bunları doktorun inisiyatifine bırakıyor. Ama aynı işyerinde çalışanlar genelde aynı ortamlarda çalıştıklarından akciğer filmi gerekirse tüm fabrikaya çekiliyor. Problem tamda bundan sonra başlıyor. İş veren ne yapacak, işçi ne yapacak, işyeri hekimi bu işi nasıl yapacak. Tablo aynen de şöyle gelişiyor; koca fabrika herhangi bir özel hastanenin kapısında kuyruk oluyor. İş gücü kaybımı dersin, fabrikanın çalışmamasına mı üzülürsün, hastanenin yüküne mi- ki genellikle sgk ’ya fatura edilmesine – mi yanarsın. işte tamda bu yüzden mobil sağlık tarama araçları bizim için çok gereklidir. Mobil sağlık araçları özellikle sağlıkta dönüşüm adı altında sağlığın özelleştirilmesi proğramı sırasında oluşan vahşi rekabet şartlarında mobil ameliyathaneler (örnek; göz ameliyatları)şeklinde kullanılmaya kadar abartılıp komplikasyonlarda meydana gelmeye başlayınca sağlık bakanlığı hemen 2014 nisan ayında mobil sağlık araçlarını yasakladı. Tamam bunu kabul ettik ama mobil sağlık içi çok çeşitli hizmet alanları ile dolu bir olgu. Dolayısıyla mobil operasyon araçlarını yasaklamak başka bir şey mobil sağlık tarama araçlarını yasaklamak başka bir şey. Sağlık bakanlığı bu konuda bir yönetmelik çıkarıp düzenleme yapacağına bürokratların gazabına gelip kolaycılıkla yasaklamayı hatta sonra denetlemesi vs. sorun olur diye hiç bu alana girmemeyi tercih ettiler. hatta geçen sene ulusal iş sağlığı konseyinde alınan karar gereği sağlık bakanlığı temsilcisine bu konuda görev verilmesine rağmen yaklaşık 1,5 yıldır herhangi bir gelişme sağlık bakanlığı açısından da olmamıştır yada biz duymadık.Bu da piyasanın no-name diye adlandırılan bir sürü mobil sağlık araçları ile dolmasına yol açmıştır.Bu araçlar üstelik TAEK ten herhangi bir sızdırmazlık belgesi almadan etrafa radyasyon saçarak ehil olmayan kişilerce kullanılmaktadır. Denetimi her hangi bir kurum tarafından yapılmamaktadır. Bu iş halen yapılmaktadır. Buna şu anda kimse hiçbir kurum sesini çıkarmamaktadır. Bu nereye kadar gidecek bunu da kimse bilmemektedir. Peki soruyorum size; neyiz biz ,muz cumhuriyetimi. Sağlık Bakanlığı bürokratlarını göreve davet ediyorum. Bir an önce alanda çalışan kurumları da sürecin içine katarak yönetmelik çıkarılmalıdır. Böylece denetim hakkıda doğacağından daha sağlıklı ve itiraz edilemeyecek kadar düzenli çalışan mobil sağlık tarama araçları olur ki bu alanda çalışan kurumlarda belkide bu sayede sürdürülebilir fiyatlarla çalışabilirler. Çalışma Bakanlığı tarafından bakıldığında ise iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili böylesine köklü değişikliklere gidildiği bu günlerde böyle basit konularla gerek yasanın gerekse çalışma yaşamının önü tıkanmamalıdır.