_

İSG Eğitimleri

Kriter OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında eğitimler sunan bir kuruluş olarak da bilinmektedir. İş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla çeşitli eğitim programları düzenler. Bu eğitimler, iş kazalarını önlemek, iş yerindeki riskleri azaltmak ve işçilerin güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için önemlidir.

Kriter OSGB olarak eğitimlerimiz, iş yeri sahipleri, çalışanlar ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgilenen herkes için faydalı olmaktadır. İSG eğitimleri, yasal gereksinimlere uygun olarak düzenlenir ve iş yerlerinde daha iyi bir güvenlik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlar. Amacımız iş sağlığını ve güvenliğini önce kişi bazlı, sonra kurum bazlı son olarak da ülke çapında kütür haline getirmektir.

_

Kriter OSGB Olarak Verdiğimiz Eğitimler

Kriter OSGB, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim hizmeti veren bir ortak sağlık ve güvenlik birimidir.

Kriter OSGB olarak, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına ve çalışanların sağlığının korunmasına yönelik olarak, aşağıdaki eğitimleri vermekteyiz:

 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • İşaretçi ve Sapancı Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Acil Durumlardan Korunma Eğitimi
 • Kapalı Alanda Güvenli Çalışma Eğimi
 • İskelede Güvenli Çalışma Eğitimi
 • Ergonomi Eğitimi
 • Etiketleme ve Kilitleme Eğitimi
 • Depoda Güvenli Çalışma Eğitimi
 • İlkyardım Eğitimi
 • Hijyen Eğitimi
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi