_

İSG Profesyoneli Hizmetleri

İSG Profesyonelleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan ve gerekli eğitimleri almış ve gerekli sınavlardan başarılı olmuş kişilerdir. İSG Profesyonelleri, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve çalışanların sağlığını korumaya yönelik olarak çalışmalarını yürütmektedir.

_

İSG Profesyoneli Ne Yapar ?

İSG Profesyoneli ne iş yapar sorusuna kısaca aşağıdaki gibi cevap verebiliriz.

  • İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak
  • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için çalışmak

İSG Profesyonelleri, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki aşağıdaki meslek gruplarını kapsamaktadır:

  • İşyeri hekimi
  • İş güvenliği uzmanı
  • Diğer sağlık personeli
  • İş güvenliği teknikeri