Şantiyenizde Güven ve Verimliliği Artırın: Kriter OSGB ile Şantiye Yönetim El Kitabı! Şantiyenizde iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, projeyi zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamak mı istiyorsunuz? Kriter OSGB olarak, şantiyenizin güvenli ve verimli bir şekilde işlemesi için kapsamlı Şantiye Yönetim El Kitabı (ŞYEK) hazırlama hizmeti sunuyoruz. Uzman ekibimiz, şantiyenizin özelinde riskleri değerlendirerek ve mevzuata uygun şekilde planlama yaparak, projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur. Kriter OSGB ŞYEK Hizmetleri ile: Mevzuata Uygunluk: 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklere tam uyumluluk sağlayan el kitapları hazırlarız. Risk Değerlendirmesi: Şantiyenizin tüm risklerini detaylı şekilde analiz ederek, tehlikeleri ve riskleri belirleriz. Güvenli Çalışma Prosedürleri: Her iş akışı için detaylı ve güvenli çalışma prosedürleri oluştururuz. Eğitim ve Bilgilendirme: Çalışanlarınızın ŞYEK konusunda bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenleriz. Görev ve Sorumluluklar: Şantiyedeki tüm personelin görev ve sorumluluklarını açıkça tanımlarız. Formlar ve Kayıtlar: İhtiyaç duyulan tüm formlar ve kayıtlar için şablonlar hazırlarız. Düzenli Takip ve Güncelleme: El kitabının etkinliğini düzenli olarak takip ederek, gerekli güncellemeleri yaparız. Kriter OSGB ŞYEK ile: İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlersiniz. Verimliliği ve üretkenliği artırırsınız. Projenin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlarsınız. Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirirsiniz. Kurumsal itibarınızı güçlendirirsiniz. Kriter OSGB, şantiyenizin ve çalışanlarınızın güvenliğini korumak için en doğru çözüm ortağınızdır. Hemen bize ulaşın, uzman ekibimiz size özel ŞYEK hazırlasın!
_

Şantiye Yönetimi El Kitabı

Şantiyenizde Güven ve Verimliliği Artırın: Kriter OSGB ile Şantiye Yönetim El Kitabı!

Şantiyenizde iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, projeyi zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamak mı istiyorsunuz?

Kriter OSGB olarak, şantiyenizin güvenli ve verimli bir şekilde işlemesi için kapsamlı Şantiye Yönetim El Kitabı (ŞYEK) hazırlama hizmeti sunuyoruz. Uzman ekibimiz, şantiyenizin özelinde riskleri değerlendirerek ve mevzuata uygun şekilde planlama yaparak, projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur.

Kriter OSGB ŞYEK Hizmetleri ile:

 • Mevzuata Uygunluk: 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklere tam uyumluluk sağlayan el kitapları hazırlarız.
 • Risk Değerlendirmesi: Şantiyenizin tüm risklerini detaylı şekilde analiz ederek, tehlikeleri ve riskleri belirleriz.
 • Güvenli Çalışma Prosedürleri: Her iş akışı için detaylı ve güvenli çalışma prosedürleri oluştururuz.
 • Eğitim ve Bilgilendirme: Çalışanlarınızın ŞYEK konusunda bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenleriz.
 • Görev ve Sorumluluklar: Şantiyedeki tüm personelin görev ve sorumluluklarını açıkça tanımlarız.
 • Formlar ve Kayıtlar: İhtiyaç duyulan tüm formlar ve kayıtlar için şablonlar hazırlarız.
 • Düzenli Takip ve Güncelleme: El kitabının etkinliğini düzenli olarak takip ederek, gerekli güncellemeleri yaparız.

Kriter OSGB ŞYEK ile:

 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlersiniz.
 • Verimliliği ve üretkenliği artırırsınız.
 • Projenin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlarsınız.
 • Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirirsiniz.
 • Kurumsal itibarınızı güçlendirirsiniz.

Kriter OSGB, şantiyenizin ve çalışanlarınızın güvenliğini korumak için en doğru çözüm ortağınızdır.

Hemen bize ulaşın, uzman ekibimiz size özel ŞYEK hazırlasın!

_

Hazırladığımız Şantiye Yönetimi El Kitabı

Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanlar, aşağıdaki alanlarda verilmektedir:

 • Risk Değerlendirme Raporu
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Sağlık ve Güvenlik Planı
 • Sivil Savunma Planı
 • Şantiye Yönetimi El Kitabı
 • Salgın Hastalık Rehberi
 • Acil Durum Tahliye Planı (Kroki)

Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanlar, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır.
Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanlara, Kriter OSGB’nin web sitesinden veya iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanların avantajları şunlardır

 • İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmasını sağlamaya yardımcı olurlar.
 • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlarlar.
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olurlar.
 • Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanlar, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki risklerini azaltmaya ve çalışanların sağlığını korumaya yardımcı olmaktadır.

İşyerinizde iş sağlığı ve güvenliğinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanları inceleyebilirsiniz.

Kriter OSGB tarafından hazırlanan şantiyeye özel bazı dokümanlar şunlardır

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmeleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Planları

İş sağlığı ve güvenliği politikası
İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel ilkelerini ve hedeflerini açıklayan bir dokümandır.

İş sağlığı ve güvenliği prosedürü
İşyerinde yürütülen bir işlemin nasıl yapılacağını açıklayan bir dokümandır.

İş sağlığı ve güvenliği talimatı
İşyerinde çalışanlara verilen bir talimattır. Talimatlarda, çalışanların yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler açıkça belirtilir.

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi
İşyerinde bulunan tehlikelerin ve bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin tanımlanıp değerlendirildiği bir dokümandır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitim planı
İşyerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmesi için hazırlanan bir plandır.

Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanlar, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak güncellenmektedir.