Sivil Savunma Planı ile İşyerinizde Hazırlıklı Olun: Kriter OSGB ile Güvende Kalın! Doğal afetler veya acil durumlar karşısında işyeriniz ve çalışanlarınız ne kadar güvende? Kriter OSGB olarak, işyerinizin olası bir afet veya acil durumda güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve çalışanlarınızın korunması için kapsamlı Sivil Savunma Planı (SDP) hazırlama hizmeti sunuyoruz. Uzman ekibimiz, işyerinizin özelinde riskleri değerlendirerek ve mevzuata uygun şekilde planlama yaparak, acil durumlarda oluşabilecek panik ve kargaşayı önlemeye yardımcı olur. Kriter OSGB SDP Hizmetleri ile: Mevzuata Uygunluk: 2863 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere tam uyumluluk sağlayan planlar hazırlarız. Risk Değerlendirmesi: İşyerinizin tüm risklerini detaylı şekilde analiz ederek, afet ve acil durum senaryolarını belirleriz. Acil Durum Planı: Tahliye planları, acil durum ekipleri ve iletişim protokolleri gibi detaylı acil durum planları oluştururuz. Eğitim ve Tatbikatlar: Çalışanlarınızın SDP konusunda bilinçlendirilmesi için eğitimler ve tatbikatlar düzenleriz. Ekipman ve Malzeme: Acil durum ekipmanlarının temini ve bakımı konusunda destek sağlarız. Düzenli Takip ve Güncelleme: Planın etkinliğini düzenli olarak takip ederek, gerekli güncellemeleri yaparız. Kriter OSGB SDP ile: Çalışanlarınızın ve işyerinizin güvenliğini en üst düzeye çıkarırsınız. Panik ve kargaşayı önleyerek, acil durumlarda hızlı ve koordineli bir şekilde tahliye olursunuz. Maddi ve manevi zararları en aza indirirsiniz. Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirirsiniz. Kurumsal itibarınızı güçlendirirsiniz. Kriter OSGB, işyerinizin ve çalışanlarınızın güvenliğini korumak için en doğru çözüm ortağınızdır. Hemen bize ulaşın, uzman ekibimiz size özel SDP hazırlasın!
_

Sivil Savunma Planı

Sivil Savunma Planı ile İşyerinizde Hazırlıklı Olun: Kriter OSGB ile Güvende Kalın!

Doğal afetler veya acil durumlar karşısında işyeriniz ve çalışanlarınız ne kadar güvende?

Kriter OSGB olarak, işyerinizin olası bir afet veya acil durumda güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve çalışanlarınızın korunması için kapsamlı Sivil Savunma Planı (SDP) hazırlama hizmeti sunuyoruz. Uzman ekibimiz, işyerinizin özelinde riskleri değerlendirerek ve mevzuata uygun şekilde planlama yaparak, acil durumlarda oluşabilecek panik ve kargaşayı önlemeye yardımcı olur.

Kriter OSGB SDP Hizmetleri ile:

 • Mevzuata Uygunluk: 2863 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere tam uyumluluk sağlayan planlar hazırlarız.
 • Risk Değerlendirmesi: İşyerinizin tüm risklerini detaylı şekilde analiz ederek, afet ve acil durum senaryolarını belirleriz.
 • Acil Durum Planı: Tahliye planları, acil durum ekipleri ve iletişim protokolleri gibi detaylı acil durum planları oluştururuz.
 • Eğitim ve Tatbikatlar: Çalışanlarınızın SDP konusunda bilinçlendirilmesi için eğitimler ve tatbikatlar düzenleriz.
 • Ekipman ve Malzeme: Acil durum ekipmanlarının temini ve bakımı konusunda destek sağlarız.
 • Düzenli Takip ve Güncelleme: Planın etkinliğini düzenli olarak takip ederek, gerekli güncellemeleri yaparız.

Kriter OSGB SDP ile:

 • Çalışanlarınızın ve işyerinizin güvenliğini en üst düzeye çıkarırsınız.
 • Panik ve kargaşayı önleyerek, acil durumlarda hızlı ve koordineli bir şekilde tahliye olursunuz.
 • Maddi ve manevi zararları en aza indirirsiniz.
 • Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirirsiniz.
 • Kurumsal itibarınızı güçlendirirsiniz.

Kriter OSGB, işyerinizin ve çalışanlarınızın güvenliğini korumak için en doğru çözüm ortağınızdır.

Hemen bize ulaşın, uzman ekibimiz size özel SDP hazırlasın!

_

Hazırladığımız Sivil Savunma Planı 

Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanlar, aşağıdaki alanlarda verilmektedir:

 • Risk Değerlendirme Raporu
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Sağlık ve Güvenlik Planı
 • Sivil Savunma Planı
 • Şantiye Yönetimi El Kitabı
 • Salgın Hastalık Rehberi
 • Acil Durum Tahliye Planı (Kroki)

Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanlar, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır.
Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanlara, Kriter OSGB’nin web sitesinden veya iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanların avantajları şunlardır

 • İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmasını sağlamaya yardımcı olurlar.
 • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlarlar.
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olurlar.
 • Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanlar, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki risklerini azaltmaya ve çalışanların sağlığını korumaya yardımcı olmaktadır.

İşyerinizde iş sağlığı ve güvenliğinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanları inceleyebilirsiniz.

Kriter OSGB tarafından hazırlanan şantiyeye özel bazı dokümanlar şunlardır

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmeleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Planları

İş sağlığı ve güvenliği politikası
İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel ilkelerini ve hedeflerini açıklayan bir dokümandır.

İş sağlığı ve güvenliği prosedürü
İşyerinde yürütülen bir işlemin nasıl yapılacağını açıklayan bir dokümandır.

İş sağlığı ve güvenliği talimatı
İşyerinde çalışanlara verilen bir talimattır. Talimatlarda, çalışanların yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler açıkça belirtilir.

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi
İşyerinde bulunan tehlikelerin ve bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin tanımlanıp değerlendirildiği bir dokümandır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitim planı
İşyerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilmesi için hazırlanan bir plandır.

Kriter OSGB tarafından hazırlanan dokümanlar, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak güncellenmektedir.