_

Sağlık Hizmetleri

Kriter OSGB işyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetlerin bazıları şunlardır:

  • İşe giriş muayenesi: İşe yeni başlayan çalışanların, işyerindeki risklere karşı herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığının tespit edilmesi için yapılan muayenedir.
  • Sağlık taraması: Çalışanların, işyerindeki risklere maruz kalmaları nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarının erken teşhisi için yapılan taramalara verilen genel addır.
  • Mobil sağlık aracı: İşyerlerine giderek çalışanların sağlık taraması ve muayenesinin yapıldığı araçtır.
_

İş Giriş Muayene Formu (EK-2) 

Kriter OSGB, işyerlerinde çalışanlara işe giriş muayenesi hizmeti vermektedir. İşe giriş muayenesi, işyerindeki risklere karşı herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığının tespit edilmesi için yapılan muayenedir.

Kriter OSGB tarafından yapılan işe giriş muayenesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan İşe Giriş Muayene Formu (EK-2) kullanılarak yapılır. Bu formda, çalışanın genel sağlık durumu, işyerindeki risklere maruz kalmaları nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunları açısından değerlendirilir.

Kriter OSGB tarafından yapılan işe giriş muayenesi, aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır:

  1. Muayene için gerekli olan evrakın hazırlanması: Çalışan, işveren tarafından kendisine verilen işe giriş muayenesi formu ve diğer gerekli evrakları işyeri hekimine teslim eder.
  2. Muayenenin yapılması: İşyeri hekimi, çalışanı muayene eder. Muayenede, çalışanın genel sağlık durumu, işyerindeki risklere maruz kalmaları nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunları açısından değerlendirilir.

Muayene sonucunun değerlendirilmesi: İşyeri hekimi, muayene sonucunu değerlendirir ve bir rapor düzenler. Raporda, çalışanın işe uygun olup olmadığı belirtilir.

Kriter OSGB tarafından yapılan işe giriş muayenesi, işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı sağlamaktadır.

Kriter OSGB tarafından yapılan işe giriş muayenesinin avantajları şunlardır:

  • İşyerindeki risklere karşı herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığının tespit edilmesine yardımcı olur.
  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı sağlar.
  • İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmasını sağlar.

Kriter OSGB tarafından yapılan işe giriş muayenesi, işyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, önemli bir hizmettir.