İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çalışanların işyerinde sağlık ve güvenliğini korumak için gerekli olan tüm yasal düzenlemeleri, ilkeleri ve uygulamaları kapsar. İSG ile ilgili güncel gelişmeleri ve uzman görüşlerini takip etmek, işverenler ve çalışanlar için oldukça önemlidir.

Uzman Görüşleri:

  • Prof. Dr. Ahmet Özer (İstanbul Üniversitesi İSG Bölümü): “İSG, sadece yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda etik bir sorumluluktur. Her işveren, çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamak zorundadır.”
  • Ayşe Yılmaz (İSG Uzmanı): “İSG eğitimleri, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemenin en etkili yollarından biridir. Tüm çalışanlar, İSG ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır.”
  • Mehmet Demir (İşveren Temsilcisi): “İSG’ye yatırım yapmak, uzun vadede işletmeler için birçok fayda sağlayabilir. İSG’ye yatırım yaparak üretim verimliliğini artırabilir, işgücü maliyetlerini düşürebilir ve çalışan memnuniyetini sağlayabiliriz.”

Röportajlar:

Bu kaynaklardan İSG ile ilgili güncel gelişmeleri, uzman görüşlerini ve röportajları takip edebilirsiniz. Ayrıca, İSG ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara da göz atabilirsiniz:

Unutmayın, İSG sadece işverenin değil, tüm çalışanların sorumluluğudur. Birlikte çalışarak ve gerekli önlemleri alarak işyerlerinde daha güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturabiliriz.

Yorumlar devre dışı