İşverenler, işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, 6356 Sayılı İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gibi yasal düzenlemelerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki temel sorumlulukları şunlardır

 1. Risk Değerlendirmesi Yapmak:

 • İşyerinde bulunan tüm riskleri belirlemek ve analiz etmek.
 • Risklere karşı gerekli önlemleri planlamak ve uygulamak.
 • Risk değerlendirmesi sonucuna göre gerekli belgeleri hazırlamak.
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Vermek:

 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler vermek.
 • Eğitim programlarını işyerinin özel gereksinimlerine göre hazırlamak.
 • Eğitim sonucunda katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmelerini amaçlamak.
 1. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Sağlamak:

 • Çalışanlara işyerindeki risklere karşı gerekli KKD’yi temin etmek.
 • KKD’nin doğru şekilde kullanımı ve bakımı konusunda çalışanlara eğitim verin.
 1. Güvenli Çalışma Çevre ve Koşulları Sağlamak:

 • İşyerinin temiz, düzenli ve güvenli olmasını sağlayın.
 • Makine ve ekipmanların periyodik olarak kontrol edilmesi ve bakımı yapılmasını sağlayın.
 • Elektrik tesisatının ve diğer tesislerin güvenli olmasını sağlayın.
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı Almak:

 • İşverenlere ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti almak.
 • İşyerinde uyulması gereken yasal düzenlemeler ve standartlar hakkında bilgi almak.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili önleyici tedbirler konusunda öneriler almak.
 1. Periyodik Muayene ve Ölçümler Yaptırmak:

 • Çalışanların sağlık durumlarının takip edilmesini ve periyodik muayenelerinin yapılmasını sağlayın.
 • İşyeri ortamındaki fiziki ve kimyasal etkenlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlayın.
 • Ölçüm sonuçlarına göre gerekli önlemleri alın.
 1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını Bildirmek ve Soruşturmak:

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını ilgili kurumlara bildirin.
 • Kazaya veya hastalığa neden olan faktörleri belirleyin.
 • Tekrarlanmasını önlemek için gerekli önlemleri alın.
 1. Acil Durum Planı Oluşturmak ve İlk Yardım Eğitimi Vermek:

 • İşverenlere ve çalışanlara acil durum planı ve ilk yardım eğitimi verin.
 • Acil durumlarda ne yapılması gerektiği konusunda bilgi verin.
 • İlk yardım becerilerini geliştirin.
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Mevzuatı Takip Etmek:

 • İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirilmesini sağlayın.
 1. Çalışanların Katılımını Sağlamak:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlere çalışanların aktif olarak katılımını sağlayın.
 • Çalışanların işyerindeki riskler ve alınması gereken önlemler hakkında fikirlerini belirtmeleri için teşvik edin.

İşverenler, bu sorumluluklarını yerine getirerek işyerlerinde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturabilirler. Bu sayede iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir, çalışanların motivasyonu ve üretkenliği artabilir ve işletmenin itibarı yükselebilir.

Yorumlar devre dışı