Kriter Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri

Kriter Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren yetkili bir kuruluştur. 1 işçinin dahi çalıştığı her türlü işyerine, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı temin etmek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetler sunmakla yükümlüdür.

Kriter Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin sunduğu temel hizmetler şunlardır:

 1. İşyeri Risk Değerlendirmesi:
 • İşyerinde bulunan tüm risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi
 • Risklere karşı gerekli önlemlerin planlanması ve uygulanması
 • Risk değerlendirmesi sonucuna göre gerekli belgelerin hazırlanması
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı:
 • İşverenlere ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İşyerinde uyulması gereken yasal düzenlemeler ve standartlar hakkında bilgi verilmesi
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili önleyici tedbirler konusunda önerilerde bulunulması
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri:
 • İşverenlere ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlerin verilmesi
 • Eğitim programlarının işyerinin özel gereksinimlerine göre hazırlanması
 • Eğitim sonucunda katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanır
 1. Periyodik Muayene ve Ölçümler:
 • Çalışanların sağlık durumlarının takip edilmesi ve periyodik muayenelerinin yapılması
 • İşyeri ortamındaki fiziki ve kimyasal etkenlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Ölçüm sonuçlarına göre gerekli önlemlerin alınması
 1. İşe Giriş Muayenesi:
 • Yeni işe alınan çalışanların sağlık durumlarının işe uygun olup olmadığının değerlendirilmesi
 • İşe giriş muayenesi sonucuna göre gerekli sağlık kontrollerinin yapılması
 • Uygun olmayan sağlık durumuna sahip olan kişilerin işe alınmaması
 1. Sağlık Taraması:
 • Çalışanların belirli aralıklarla sağlık taramasından geçirilmesi
 • Sağlık taraması sonucunda erken teşhis ve tedavi imkanlarının sağlanması
 • Çalışanların sağlıklı kalmalarına katkıda bulunulması
 1. Düzenli Sağlık Muayenesi:
 • Çalışanların düzenli olarak sağlık muayenesinden geçirilmesi
 • Sağlık muayenesi sonucunda gerekli sağlık kontrollerinin yapılması
 • Çalışanların sağlıklı kalmalarına katkıda bulunulması
 1. Mobil Sağlık Aracı Hizmeti:
 • İşyerlerine mobil sağlık aracı gönderilerek çalışanlara sağlık hizmeti sunulması
 • Mobil sağlık aracında genel muayene, diş muayenesi, göz muayenesi gibi hizmetler verilebilir
 • Çalışanların sağlık hizmetlerine kolayca erişmeleri sağlanır
 1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile İlgili Soruşturma ve Analizler:
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili soruşturma ve analizlerin yapılması
 • Kazaya veya hastalığa neden olan faktörlerin belirlenmesi
 • Tekrarlanmasını önlemek için gerekli önlemlerin alınması
 1. İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Tekrarlanmasını Önleyici Tedbirler:
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının tekrarlanmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması
 • İşyerinde risk değerlendirmesi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gibi faaliyetlerin düzenlenmesi
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinç düzeylerinin artırılması
 1. İşverenlere ve Çalışanlara Acil Durum Planı ve İlk Yardım Eğitimi:
 • İşverenlere ve çalışanlara acil durum planı ve ilk yardım eğitimi verilmesi
 • Acil durumlarda ne yapılması gerektiği konusunda bilgi verilmesi
 • İlk yardım becerilerinin geliştirilmesi
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgilendirme:
 • İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendiril
 • İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir?

Yorumlar devre dışı