Tehlikeleri Bilin, Kendinizi Koruyun

Madencilik sektörü, yeraltı ve yerüstü madenlerde mineral ve cevherlerin çıkarılmasıyla ilgilenen bir sektördür. Bu sektörde çalışanlar, işlerinin doğası gereği birçok iş sağlığı ve güvenliği (İSG) riskine maruz kalmaktadır.

Madencilik sektöründe en sık görülen İSG riskleri şunlardır:

 • Kazalar:
  • Maden çökmeleri, kaya düşmeleri, patlamalar ve makine kazaları gibi kazalar madencilerde yaralanmalara ve ölümlere neden olabilir.
 • Toz ve kimyasal madde maruziyeti:
  • Maden tozu, silika tozu, dizel egzozu ve patlayıcı maddelerin artıkları gibi toz ve kimyasal maddelere maruz kalma solunum yolu problemlerine, kanser ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
 • Gürültü kirliliği:
  • Makinelerin gürültüsü ve patlamalar işitme problemlerine ve strese neden olabilir.
 • Ergonomik riskler:
  • Ağır yük taşıma, uzun süreli bükülme ve eğilme gibi ergonomik riskler kas-iskelet sistemi hastalıklarına (KİSH) yol açabilir.
 • Yorgunluk:
  • Vardiyalı çalışma ve uzun çalışma saatleri yorgunluğa neden olabilir ve kazaları riski artırabilir.
 • Stres:
  • Tehlikeli bir ortamda çalışma, yüksek iş yükü ve sorumluluklar strese neden olabilir ve dikkat dağınıklığına yol açabilir.

Madencilik sektöründe İSG için neler yapılmalıdır?

İşverenler:

 • Risk değerlendirmesi yapmak ve gerekli önlemleri almak.
 • Çalışanlara İSG eğitimi vermek.
 • Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) temin etmek ve kontrol etmek.
 • İşyerini düzenli olarak denetlemek ve gerekli onarımları yapmak.
 • Kazaları ve meslek hastalıklarını kayıt altına almak ve analiz etmek.

Çalışanlar:

 • İşveren tarafından verilen İSG eğitimlerine katılmak.
 • KKD’yi doğru şekilde kullanmak.
 • Güvenli çalışma talimatlarına uymak.
 • Tehlikeli durumları işverene bildirmek.

Madencilik sektöründe İSG hakkında daha fazla bilgi için:

Unutmayın, İSG sadece işverenin değil, tüm çalışanların sorumluluğudur. İSG’ye dikkat ederek, madencilik sektöründe çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmasını sağlayabiliriz.

Yorumlar devre dışı