Kriter Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir?

Kriter Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren yetkili bir kuruluştur. 1 işçinin dahi çalıştığı her türlü işyerine, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı temin etmek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetler sunmakla yükümlüdür.

Kriter Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin temel hizmetleri şunlardır:

 • İşyeri risk değerlendirmesi: İşyerinde bulunan risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı gerekli önlemlerin alınması.
 • İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı: İşverenlere ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri: İşverenlere ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlerin verilmesi.
 • Periyodik muayene ve ölçümler: Çalışanların sağlık durumlarının takip edilmesi ve işyeri ortamındaki fiziki ve kimyasal etkenlerin ölçülmesi.
 • İşe giriş muayenesi: Yeni işe alınan çalışanların sağlık durumlarının işe uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.
 • Sağlık taraması: Çalışanların belirli aralıklarla sağlık taramasından geçirilmesi.
 • Düzenli sağlık muayenesi: Çalışanların düzenli olarak sağlık muayenesinden geçirilmesi.
 • Mobil sağlık aracı hizmeti: İşyerlerine mobil sağlık aracı gönderilerek çalışanlara sağlık hizmeti sunulması.

Kriter Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen işverenler:

 • Kriter Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin web sitesini ziyaret edebilir veya telefonla iletişime geçebilirler.
 • Gerekli belgeleri hazırlayarak Kriter Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ne başvurabilirler.
 • Kriter Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile sözleşme imzalayabilirler.

Kriter Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile çalışan işverenler:

 • İşyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunurlar.
 • Çalışanlara daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarlar.
 • Yasal yükümlülüklerini yerine getirirler.

Yorumlar devre dışı