Stres ve mobbing, günümüz çalışma hayatında yaygın olarak karşılaşılan iki sorundur. Bu sorunlar, çalışanların iş tatminini ve üretkenliğini düşürerek, işyerlerinde istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Stres:

Stres, bireyin kapasitesini aşan taleplere maruz kalması sonucu ortaya çıkan bir tepkidir. İşyerindeki yoğun çalışma temposu, zorlu iş yükü, arkadaşlık problemleri, mobbing gibi birçok faktörden kaynaklanabilir.

Stres belirtileri:

 • Sinirlilik, öfke ve gerginlik
 • Yorgunluk ve halsizlik
 • Baş ağrısı ve kas ağrıları
 • Uyku problemleri
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • İştahsızlık veya aşırı yeme
 • Depresyon ve anksiyete

Mobbing:

Bir veya birden fazla kişiyi, sistematik ve tekrarlayan bir şekilde, sözlü veya fiili saldırılara maruz bırakarak, aşağılama, küçük düşürme veya karalama yoluyla işyerinde taciz etme davranışıdır. Mobbing, çalışanlarda psikolojik ve sosyal açıdan zarar verici etkiler yaratabilir.

Mobbing belirtileri:

 • Sürekli eleştiri ve alay
 • Hakaret ve aşağılama
 • İş yükünün artırılması veya zorlaştırılması
 • İletişimin kesilmesi veya engellenmesi
 • Sosyal izolasyon ve dışlanma
 • Şiddet tehdidi veya şiddet uygulama

Stres ve mobbing ile mücadele:

Bireysel olarak:

 • Stres ve mobbing ile ilgili farkındalığınızı artırın.
 • Stres ve mobbing belirtilerini tanıyın.
 • Stres ve mobbing ile başa çıkmak için sağlıklı yöntemler geliştirin. Örneğin, egzersiz yapmak, yoga veya meditasyon yapmak, sevdiklerinizle zaman geçirmek, hobi edinmek gibi.
 • Gerekirse bir uzmandan yardım alın.

Kurumsal olarak:

 • İşyerinde stres ve mobbing ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapın.
 • Stres ve mobbing önleyici politikalar geliştirin ve uygulayın.
 • Çalışanlara stres ve mobbing ile ilgili şikayetlerini bildirebilecekleri bir mekanizma sağlayın.
 • Mobbing olaylarını araştırın ve gerekli yaptırımları uygulayın.

Stres ve mobbing ile mücadele, hem bireyler hem de kurumlar için önemli bir sorumluluktur. Bu sorunlarla etkin bir şekilde mücadele ederek, daha sağlıklı ve üretken bir çalışma ortamı yaratmak mümkündür.

Stres ve mobbing ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz:

Yorumlar devre dışı