Acil Durum Koordinatörlerinin ek maaş alıp almadığı, çalıştığı sektöre, işyerine, aldığı görevlere ve sorumluluklara, sahip olduğu yetkinliklere ve tecrübeye göre değişiklik gösterir.

Genel olarak bakıldığında:

 • Bazı sektörlerde ve işyerlerinde Acil Durum Koordinatörlerine ek maaş, prim, komisyon veya tazminat gibi ek ödemeler yapılabilir.
 • Acil Durum Koordinatörlerinin ekstradan para alması, genellikle işyerinin maaş politikasına veya sektördeki genel uygulamalara bağlıdır.
 • Acil Durum Koordinatörlerinin ek sorumluluklar üstlenmesi, özel projelere dahil olması veya ek mesai yapması da ek ödeme almalarını sağlayabilir.
 • Acil Durum Koordinatörlerinin sahip olduğu yetkinlikler ve tecrübe de ek ödeme almalarını etkileyen faktörlerden biridir.

Acil Durum Koordinatörlerinin ekstradan para almasına yardımcı olabilecek bazı faktörler şunlardır:

 • Sektör: Bazı sektörlerde,  Acil Durum Koordinatörlerine diğer sektörlere göre daha fazla ek ödeme yapılmaktadır. Petrol ve gaz veya havacılık sektörleri örnek olarak verilebilir.
 • İşyeri: Büyük ve kurumsal işyerleri, küçük işletmelere göre Acil Durum Koordinatörlerine ek ödeme yapma eğilimindedir.
 • Görevler ve Sorumluluklar: Acil Durum Koordinatörlerinin üstlendiği görevlerin ve sorumlulukların kapsamı ve karmaşıklığı, ek ödeme almalarını etkileyebilir.
 • Yetenekler ve Tecrübe: Acil Durum Koordinatörlerinin sahip olduğu yetkinlikler ve tecrübe, ek ödeme almalarını sağlayabilir.
 • Ek Mesai: Acil Durum Koordinatörlerinin normal mesai saatleri dışında çalışması da ek ödeme almalarını sağlayabilir.
 • Performans: Acil Durum Koordinatörlerinin performanslarının yüksek olması da ek ödeme almalarını sağlayabilir.

Acil Durum Koordinatörü ekstradan para almak istiyorsa:

 • Çalıştığı sektördeki ve işyerindeki genel uygulamaları araştırmalıdır.
 • Üstlendiği görevlerin ve sorumlulukların kapsamını ve karmaşıklığını artıracak şekilde kendini geliştirmeye çalışmalıdır.
 • Ek mesai yapmaya veya özel projelere dahil olmaya istekli olmalıdır.
 • Performansını yüksek tutmaya çalışmalıdır.
 • Ek ödeme taleplerini yöneticisine veya insan kaynakları departmanına iletmelidir.

Ayrıca, Acil Durum Koordinatörlerinin sahip olduğu haklara ve faydalara da dikkat etmeleri önemlidir. Koordinatörler, işyerlerinde hangi haklara ve faydalara sahip olduklarını öğrenmek için insan kaynakları departmanlarına danışmalıdırlar.

Unutulmamalıdır ki, Acil Durum Koordinatörleri önemli bir sorumluluk üstlenirler. Dolayısıyla bu sorumluluğun karşılığında adil bir şekilde tazmin edilmeyi hak ederler.

Yorumlar devre dışı