Yangın söndürme ekip liderlerinin ek maaş alıp almadığı, çalıştığı sektöre, işyerine, aldığı görevlere ve sorumluluklara, sahip olduğu yetkinliklere ve tecrübeye göre değişiklik gösterir.

Genel olarak bakıldığında:

 • Bazı sektörlerde ve işyerlerinde yangın söndürme ekip liderlerine ek maaş, prim gibi ek ödemeler yapılabilir.
 • Yangın söndürme ekip liderlerinin ekstradan para alması, genellikle işyerinin maaş politikasına bağlıdır.
 • Yangın söndürme ekip liderlerinin ek sorumluluklar üstlenmesi, özel projelere dahil olması veya ek mesai yapması da ek ödeme almalarını sağlayabilir.
 • Yangın söndürme ekip liderlerinin sahip olduğu yetkinlikler ve tecrübe de ek ödeme almalarını etkileyen faktörlerden biridir.

Yangın söndürme ekip liderlerinin ekstradan para almasına yardımcı olabilecek bazı faktörler şunlardır:

 • Sektör: Bazı sektörlerde, diğer sektörlere göre daha fazla ek ödeme yapılmaktadır.
 • İşyeri: Büyük ve kurumsal işyerleri, küçük işletmelere göre daha fazla ek ödeme yapma eğilimindedir.
 • Görevler ve Sorumluluklar: Yangın söndürme ekip liderlerinin üstlendiği görevlerin ve sorumlulukların kapsamı ve karmaşıklığı, ek ödeme almalarını etkileyebilir.
 • Yetenekler ve Tecrübe: Yangın söndürme ekip liderlerinin sahip olduğu yetkinlikler ve tecrübe, ek ödeme almalarını sağlayabilir.
 • Ek Mesai: Yangın söndürme ekip liderlerinin normal mesai saatleri dışında çalışması da ek ödeme almalarını sağlayabilir.
 • Performans: Yangın söndürme ekip liderlerinin performanslarının yüksek olması da ek ödeme almalarını sağlayabilir.

Yangın söndürme ekip lideri ekstradan para almak istiyorsa:

 • Çalıştığı sektördeki ve işyerindeki genel uygulamaları araştırmalıdır.
 • Üstlendiği görevlerin ve sorumlulukların kapsamını ve karmaşıklığını artıracak şekilde kendini geliştirmeye çalışmalıdır.
 • Ek mesai yapmaya veya özel projelere dahil olmaya istekli olmalıdır.
 • Performansını yüksek tutmaya çalışmalıdır.
 • Ek ödeme taleplerini yöneticisine veya insan kaynakları departmanına iletmelidir.

Ayrıca, yangın söndürme ekip liderlerinin sahip olduğu haklara ve faydalara da dikkat etmeleri önemlidir. Yangın söndürme ekip liderleri, işyerlerinde hangi haklara ve faydalara sahip olduklarını detaylıca araştırabilirler. Ayrıca bunun için işletmede eğitimler verilmelidir.

Unutulmamalıdır ki, yangın söndürme ekip liderleri önemli bir sorumluluk üstlenirler. Dolayısıyla bu sorumluluğun karşılığında adil bir şekilde tazmin edilmeyi hak ederler.

Yorumlar devre dışı