COVID-19 salgını, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarında önemli değişikliklere yol açtı. İşverenler ve çalışanlar, bu yeni duruma ayak uydurmak ve çalışanların güvenliğini sağlamak için yeni önlemler almak zorunda kaldılar.

İşverenlerin COVID-19 salgını sırasında alması gereken bazı İSG önlemleri şunlardır:

 • Risk değerlendirmesi yapmak ve güncellemek: İşverenler, işyerlerinde COVID-19’a maruz kalma riskini değerlendirmeli ve bu riski azaltacak önlemler almalıdırlar. Bu değerlendirme, işyerinin türüne, çalışanların görevlerine ve COVID-19’un yayılma riskine göre yapılmalıdır.
 • Çalışanları COVID-19 hakkında bilgilendirmek: İşverenler, çalışanları COVID-19’un nasıl bulaştığı, belirtileri ve korunma yolları hakkında bilgilendirmelidir. Bu bilgiler, broşürler, afişler, web siteleri veya eğitim programları aracılığıyla sağlanabilir.
 • Sosyal mesafeyi teşvik etmek: Mümkün olduğunda, çalışanlar arasında en az 1,5 metrelik bir mesafe korunmalıdır. Bu, işyerinin düzenini değiştirerek, vardiyaları düzenleyerek veya telekâriyer gibi esnek çalışma seçenekleri sunarak yapılabilir.
 • Kişisel koruyucu ekipman (KKD) sağlamak: Çalışanların, COVID-19’a maruz kalma riskini azaltmak için maske, el dezenfektanı ve diğer KKD’leri kullanmaları teşvik edilmelidir.
 • Hijyen koşullarını iyileştirmek: İşyerleri düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ayrıca, çalışanların sık sık ellerini yıkayabilmeleri için yeterli sayıda sabun ve su veya el dezenfektanı sağlanmalıdır.
 • Hastalıklı çalışanları işe gelmemeleri için teşvik etmek: Hastalık belirtileri gösteren çalışanlar işe gelmemeli ve evde kalmalıdırlar. İşverenler, hastalık izni politikalarını esnek hale getirerek bunu teşvik edebilirler.
 • Acil durum planı hazırlamak: İşverenler, COVID-19 vakası olması durumunda ne yapacaklarına dair bir acil durum planı hazırlamalıdır. Bu plan, hastalığın nasıl izleneceği, karantinaya alınacağı ve tedavi edileceği gibi konuları içermelidir.

Çalışanların da COVID-19 salgını sırasında İSG’ye katkıda bulunmak için yapabilecekleri bazı şeyler vardır:

 • İşveren tarafından sağlanan İSG talimatlarına ve prosedürlerine uymak.
 • Sosyal mesafeyi korumak ve maske gibi KKD’leri kullanmak.
 • Sık sık elleri yıkamak veya el dezenfektanı kullanmak.
 • Hastalık belirtileri gösteriyorsanız işe gelmemek.
 • Öksürük ve hapşırırken ağzı ve burnu kapatmak.
 • Kullanılmış mendil ve kağıt havlu gibi atıkları çöpe atmak.

COVID-19 salgını, işyerlerinde İSG için yeni zorluklar yarattı. Ancak, işverenler ve çalışanlar birlikte çalışarak bu zorlukların üstesinden gelebilir ve çalışanların güvenliğini sağlayabilirler.

COVID-19 ile ilgili İSG hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz:

Ayrıca, güncel bilgiler için yerel yetkililerin tavsiyelerini takip etmeniz önemlidir.

Yorumlar devre dışı