Sivil Savunma Amirinin görevleri, çalıştığı sektöre ve işyerine göre değişiklik gösterebilir.

Ancak genel olarak Sivil Savunma Amirinin görevleri şunlardır:

 • Acil durum planlarının hazırlanması ve uygulanması: Sivil Savunma Amiri, acil durum planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Bu planlar, yangın, deprem, sel ve diğer acil durumlar gibi durumlarda ne yapılacağını belirler.
 • Acil durum ekiplerinin yönetilmesi: Sivil Savunma Amiri, acil durum ekiplerini yönetir ve eğitimlerini sağlar. Bu ekipler, acil durumlarda arama kurtarma, yangın söndürme ve ilk yardım gibi görevleri üstlenir.
 • Acil durum ekipmanlarının bakımı ve onarımı: Sivil Savunma Amiri, acil durum ekipmanlarının bakımı ve onarımından sorumludur. Bu ekipmanlar, yangın söndürme araçları, ambulanslar ve diğer araçları içerir.
 • Personel eğitimi: Sivil Savunma Amiri, personelini acil durumlar için eğitir. Bu eğitimler, ilk yardım, tahliye prosedürleri ve yangın söndürme gibi
 • Kamuoyunu bilgilendirme: Sivil Savunma Amiri, kamuoyunu acil durumlar ve riskler hakkında bilgilendirir. Bu, broşürler, web siteleri ve kamu toplantıları aracılığıyla yapılabilir.
 • Yetkililerle koordinasyon: Sivil Savunma Amiri, acil durumlarda diğer yetkililerle koordinasyon sağlar. Bu yetkililer arasında polis, itfaiye ve acil durum tıbbi hizmetleri yer alır.
 • Risk değerlendirmesi: Sivil Savunma Amiri, işyerindeki riskleri değerlendirir ve bu riskleri azaltacak önlemler alır.
 • Yasalara ve yönetmeliklere uyum: Sivil Savunma Amiri, sivil savunmayla ilgili tüm yasalara ve yönetmeliklere uymalıdır.

Sivil Savunma Amirinin görevleri bunlarla sınırlı değildir. Bilinmelidir ki Sivil Savunma Amirleri, çalıştıkları sektöre ve işyerine özel olarak da görevler üstlenebilirler.

Sivil Savunma Amirinin sahip olması gereken bazı nitelikler şunlardır:

 • Liderlik becerileri: Sivil Savunma Amiri, acil durumlarda ekibi yönetebilecek ve motive edebilecek liderlik becerilerine sahip olmalıdır.
 • Organizasyon becerileri: Sivil Savunma Amiri, acil durum planlarını ve faaliyetlerini organize edebilecek güçlü organizasyon becerilerine sahip olmalıdır.
 • İletişim becerileri: Sivil Savunma Amiri, ekip üyeleri, yetkililer ve kamuoyuyla etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir.
 • Teknik beceriler: Sivil Savunma Amiri, acil durum ekipmanları ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 • Problem çözme becerileri: Sivil Savunma Amiri, acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde problem çözebilmelidir.

Dolayısıyla ivil Savunma Amirliği önemli bir sorumluluk ve yetki gerektiren bir görevdir. Sivil Savunma Amirleri, acil durumlarda can ve mal kaybını en aza indirmek için önemli bir rol oynarlar.

Yorumlar devre dışı