Enerji sektörü, elektrik, doğalgaz, petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarının üretimi, iletimi ve dağıtımıyla ilgilenen bir sektördür. Bu sektörde çalışanlar, işlerinin doğası gereği birçok iş sağlığı ve güvenliği (İSG) riskine maruz kalmaktadır.

Enerji sektöründe en sık görülen İSG riskleri şunlardır:

 • Elektrik çarpması:
  • Yüksek voltajlı elektrik hatları ve ekipmanlar elektrik çarpması riski oluşturmaktadır.
 • Patlamalar:
  • Doğalgaz ve petrol gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı tesislerde patlama riski vardır.
 • Yangınlar:
  • Elektrik tesisatlarındaki arızalar, yangınlara yol açabilir.
 • Makine kazaları:
  • Enerji üretim ve iletim tesislerinde kullanılan makineler kazalara neden olabilir.
 • Gürültü kirliliği:
  • Elektrik santralleri ve jeneratörler gürültü kirliliğine neden olabilir.
 • Toz ve kimyasal madde maruziyeti:
  • Kömür tozu ve diğer kimyasallar solunum yolu problemlerine ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
 • Yüksekten düşme:
  • Enerji iletim hatlarının onarımı ve bakımı sırasında yüksekten düşme riski vardır.
 • Sıcaklık stresi:
  • Elektrik santrallerinde ve diğer enerji tesislerinde yüksek sıcaklıklar sıcaktan çarpma ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
 • Soğuk stressi:
  • Doğalgaz ve petrol boru hatlarının döşenmesi ve onarımı sırasında soğuk hava koşullarında çalışma soğuk stresi riski oluşturabilir.

Enerji sektöründe İSG için neler yapılmalıdır?

İşverenler:

 • Risk değerlendirmesi yapmak ve gerekli önlemleri almak.
 • Çalışanlara İSG eğitimi vermek.
 • Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) temin etmek ve kontrol etmek.
 • İşyerini düzenli olarak denetlemek ve gerekli onarımları yapmak.
 • Kazaları ve meslek hastalıklarını kayıt altına almak ve analiz etmek.

Çalışanlar:

 • İşveren tarafından verilen İSG eğitimlerine katılmak.
 • KKD’yi doğru şekilde kullanmak.
 • Güvenli çalışma talimatlarına uymak.
 • Tehlikeli durumları işverene bildirmek.

Enerji sektöründe İSG hakkında daha fazla bilgi için:

Unutmayın, İSG sadece işverenin değil, tüm çalışanların sorumluluğudur. İSG’ye dikkat ederek, enerji sektöründe çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmasını sağlayabiliriz.

Yorumlar devre dışı