klim değişikliği, tüm dünyayı etkileyen ve işyerlerini de kapsayan önemli bir sorundur. Küresel ısınma, aşırı hava olayları, deniz seviyesinin yükselmesi ve su kıtlığı gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bu durumlar, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) açısından yeni riskler ve zorluklar yaratmaktadır.

İklim değişikliğinin İSG’ye etkileri:

 • Aşırı sıcaklıklar: Sıcaklık artışı, çalışanlarda ısı stresi, yorgunluk, baş ağrısı ve dehidrasyon gibi sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle açık havada veya sıcak ortamlarda çalışanlar için risk daha fazladır.
 • Hava kirliliği: Artan hava kirliliği, solunum yolu hastalıkları, kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle inşaat, madencilik ve imalat gibi sektörlerde çalışanlar risk altındadır.
 • Doğal afetler: Sel, fırtına ve kuraklık gibi aşırı hava olayları, işyerlerine zarar verebilir, iş kazalarına yol açabilir ve çalışanların tahliyesini zorunlu kılabilir.
 • Su kıtlığı: Su kıtlığı, çalışanların hijyenlerini korumalarını zorlaştırabilir ve bazı iş kollarında üretimi etkileyebilir.

 İSG’ye etkilerini azaltmak için:

 • İşverenlerin:
  • Risk değerlendirmesi yapmaları ve güncellemeleri: İşverenler, işyerlerinde iklim değişikliğinden kaynaklı riskleri değerlendirmeli ve bu riskleri azaltacak önlemler almalıdırlar.
  • Çalışanları eğitmeleri: İşverenler, çalışanları iklim değişikliğinin etkileri ve İSG ile ilgili riskler konusunda eğitmelidirler.
  • Acil durum planı hazırlamaları: İşverenler, aşırı hava olayları gibi durumlarda ne yapacaklarına dair bir acil durum planı hazırlamalıdırlar.
  • Su tasarrufu ve enerji verimliliği uygulamaları: İşverenler, su tasarrufu ve enerji verimliliği uygulamaları ile işyerlerindeki sera gazı emisyonlarını azaltmalıdırlar.
 • Çalışanların:
  • Kişisel koruyucu ekipman (KKD) kullanmaları: Çalışanlar, aşırı sıcaklıklar, hava kirliliği ve güneş ışığı gibi risklerden korunmak için KKD kullanmalıdırlar.
  • Su tasarrufu ve enerji tasarrufu yapmaları: Çalışanlar, işyerlerinde su ve enerji tasarrufu yapmaya özen göstermelidirler.
  • Acil durum prosedürlerini bilmeleri: Çalışanlar, acil durum prosedürlerini bilmeli ve tahliye gerektiğinde ne yapacaklarını bilmelidirler.

İklim değişikliği, işyerlerinde İSG açısından yeni bir boyut kazandırmaktadır. İşverenler ve çalışanlar, bu yeni durumla başa çıkmak için birlikte çalışmalı ve gerekli önlemleri almalıdırlar.

İklim değişikliği ve İSG hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz:

Ayrıca, güncel bilgiler için yerel yetkililerin tavsiyelerini takip etmeniz önemlidir.

Yorumlar devre dışı