Yapay zeka (YZ) ve robotik teknolojiler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu teknolojiler, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltma, çalışma ortamını iyileştirme ve çalışanların üretkenliğini artırma potansiyeline sahiptir.

Yapay zekanın ve robotiğin İSG’ye katkıları:

Risk değerlendirmesi ve önleme:

YZ algoritmaları, işyerlerindeki riskleri otomatik olarak tanımlamak ve analiz etmek için kullanılabilir. Bu sayede, işverenler riski önleyici tedbirleri daha hızlı ve etkili bir şekilde alabilirler.

 

Kişisel koruyucu ekipman (KKD) kullanımı:

YZ sistemleri, çalışanların KKD’yi doğru şekilde kullanıp kullanmadıklarını izleyebilir ve gerekli uyarıları yapabilir.

 

Tehlikeli durumlara anında müdahale:

YZ tabanlı sistemler, yangın, gaz sızıntısı veya makine arızası gibi tehlikeli durumları anında algılayabilir ve acil müdahale ekiplerine haber verebilir.

 

Ergonomik çalışma ortamı:

Robotik sistemler, ağır ve tehlikeli işleri otomatikleştirerek çalışanların ergonomik olmayan pozisyonlarda çalışmasını önleyebilir.

 

Veri analizi ve izleme:

YZ, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenlerini belirlemek için kullanılabilir. Bu sayede, işverenler bu tür olayları önlemek için gerekli önlemleri alabilirler.

 

Çalışan eğitimi ve farkındalığı:

YZ tabanlı eğitim platformları, çalışanlara İSG ile ilgili konularda interaktif ve ilgi çekici bir şekilde eğitim verebilir.

Yapay zeka ve robotiğin İSG’ye getirdiği zorluklar:

İşsizlik riski:

Robotik sistemlerin yaygınlaşması, bazı iş kollarında işsizliğe yol açabilir.

 

Veri güvenliği ve mahremiyeti:

Çalışanların İSG verilerinin toplanması ve kullanımı konusunda etik ve yasal endişeler vardır.

 

Yapay zeka sistemlerinin hataya açık olması:

YZ sistemleri hatalı verilerle eğitildiğinde veya beklenmedik durumlarla karşılaştığında yanlış kararlar verebilir.

 

Çalışanların direnci:

Bazı çalışanlar, YZ ve robotik sistemlerin işlerini tehdit ettiğini düşünebilir ve bu teknolojilere direnç gösterebilir.

Sonuç olarak, yapay zeka ve robotik teknolojiler, İSG’yi önemli ölçüde iyileştirme potansiyeline sahiptir. Ancak, bu teknolojilerin kullanımıyla ilgili bazı zorluklar da vardır. İşverenler ve çalışanlar, bu zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmalı. Ayrıca YZ ve robotiğin İSG’yi geliştirmek için etik ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdırlar. Dolayısıyla YZ iş güvenliği sektöründe oldukça yararlı olmaktadır.

Yapay zeka ve robotik teknolojilerin İSG’ye etkisi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara başvurabilirsiniz:

Ayrıca, güncel bilgiler için yerel yetkililerin tavsiyelerini takip etmeniz önemlidir.

Yorumlar devre dışı