İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri, çalışanlara işyerinde sağlık ve güvenliklerini korumak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan eğitimlerdir. Bu eğitimler, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince zorunludur.

İş Güvenliği Eğitimi kimlere verilmelidir?

 • İşverenler ve yöneticiler
 • Çalışanlar
 • İlk yardım ekipleri
 • Tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlar
 • Yeni işe başlayanlar

İSG eğitimlerinde hangi konular işlenir?

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarına genel bakış
 • İşyerinde risk değerlendirmesi ve tehlike tanımlama
 • Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) kullanımı
 • Güvenli çalışma talimatları ve prosedürleri
 • Ergonomi ve iş kazalarının önlenmesi
 • Yangın söndürme ve acil durum planları
 • İlk yardım
 • Stres yönetimi ve iş-yaşam dengesi
 • İSG mevzuatı

İSG eğitimlerinin faydaları:

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi
 • Çalışanların işyerinde daha güvenli hissetmeleri
 • İşverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi
 • Üretkenliğin ve işyerinde motivasyonun artması
 • İşyeri kültürünün gelişmesi

Nasıl verilir?

 • Yüz yüze eğitimler: Eğitmenler tarafından işyerinde veya eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerdir.
 • Uzaktan eğitimler: İnternet üzerinden verilen ve çalışanların kendi bilgisayarlarında tamamlayabilecekleri eğitimlerdir.
 • Karma eğitim: Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim yöntemlerini içeren eğitimlerdir.

İSG eğitimi veren kurumlar:

 • Üniversiteler
 • Eğitim kurumları
 • Danışmanlık firmaları
 • Sivil toplum kuruluşları

İşverenler, İSG eğitimi için hangi kurumu seçmeli?

 • Eğitim kurumunun yetkinliği ve deneyimi
 • Eğitim içeriğinin işyerine uygunluğu
 • Eğitmenlerin uzmanlığı
 • Eğitim ücretinin uygunluğu

İSG eğitimi ile ilgili mevzuat:

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • İSG Yönetmelikleri

Daha fazla bilgi için:

Unutmayın, İSG sadece işverenin değil, tüm çalışanların sorumluluğudur. İSG eğitimlerine katılarak ve işyerinde gerekli önlemleri alarak, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturabiliriz.

Yorumlar devre dışı