Genel Görünüm:

  • 2022 yılında 4a kapsamında 588.823, 4b kapsamında 448 sigortalı olmak üzere toplam 589.271 sigortalı iş kazası geçirmiştir.
  • Bu kazalarda 4a kapsamında 1.517, 4b kapsamında 3 sigortalı olmak üzere toplam 1.520 sigortalı hayatını kaybetmiştir.
  • 2022 yılında 908 meslek hastalığı bildirimi yapılmıştır.

Sektöre Göre Dağılım:

  • En fazla iş kazası İnşaat ve Madencilik sektörlerinde meydana gelmiştir.
  • Meslek hastalıkları ise en çok Kimya, Metal ve Tekstil sektörlerinde görülmektedir.

Yaşa Göre Dağılım:

  • İş kazaları en çok 26-35 yaş arası çalışanlarda meydana gelmektedir.
  • Meslek hastalıkları ise en çok 46-55 yaş arası çalışanlarda görülmektedir.

Cinsiyete Göre Dağılım:

  • İş kazalarının %84’ü erkeklerde, %16’sı kadınlarda meydana gelmektedir.
  • Meslek hastalıklarının ise %67’si erkeklerde, %33’ü kadınlarda görülmektedir.

Kaynaklar:

Unutmayın: İş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir. İşverenler ve çalışanlar birlikte çalışarak işyerlerinde daha güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturabilirler.

Ayrıca:

Bu istatistikler ışığında, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli adımların atılması ve İSG bilincinin tüm çalışanlarda geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Yorumlar devre dışı