İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çalışanların işyerinde sağlık ve güvenliğini korumak için gerekli olan tüm yasal düzenlemeleri kapsar. Bu alandaki mevzuat oldukça geniş ve kapsamlıdır.

Ana Mevzuatlar:

  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: Bu kanun, İSG ile ilgili temel çerçeveyi ve işverenlerin ve çalışanların yükümlülüklerini belirler.
  • 4857 Sayılı İş Kanunu: Bu kanunda, işyerlerinde çalışma koşullarına ve işçilerin İSG haklarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
  • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İSG Yönetmelikleri: Bu yönetmelikler, sektöre ve işe göre İSG ile ilgili özel düzenlemeleri içerir.

Diğer Önemli Mevzuatlar:

  • Çevre Kanunu: Çalışma ortamının çevre kirliliğinden korunmasına ilişkin düzenlemeler içerir.
  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na Bağlı Kuruluşların Personelinin Sağlık ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik: Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışanların İSG haklarını düzenler.
  • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: Maden sektöründe çalışanların İSG haklarını düzenler.
  • İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: İnşaat sektöründe çalışanların İSG haklarını düzenler.

Mevzuata Ulaşmak:

Ayrıca:

Unutmayın: İSG, sadece işverenin değil, tüm çalışanların sorumluluğudur. Mevzuata uyarak ve gerekli önlemleri alarak, işyerlerinde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturabiliriz.

Yorumlar devre dışı